Shirt Naam Functie Positie
Aisha Hussain speler
Bangaly Keïta speler
Davy Hoyberghs afgevaardigde
Emilia De Vroe speler
Fien Savels speler
Finse Van Rillaer speler
Inge Verbruggen speler
Lander Van Winkel speler
Lowie Van Winkel speler
Maarten Van Rillaer Tafelofficial
Marian Verschoren coach
Marijke Bogaerts Tafelofficial
Onhe Van de Weyer speler
Pieter-Jan Vandenborn coach
Roan Van Rillaer speler
Sofie Verhoeven speler
Stan Dickmeis speler
Sybren Hoyberghs speler
Tania Vleugels Tafelofficial
Troy Maes speler
Yves De Vroe Tafelofficial