Shirt Naam Functie Positie
Elan Neve speler
Jelle Knaepkens speler
Jins Verelst speler
Laurens-Alexander Smekens speler
Marc Knaepkens afgevaardigde
Thibaut De Doncker speler
Toon De Cuyper speler
Joachim Bosmans coach
Dirk Verelst afgevaardigde