Shirt Naam Functie Positie
Elan Neve speler
Filip Van Roosbroeck speler
Glenn Vercammen speler
Jelle Knaepkens speler
Jins Verelst speler
Joachim Bosmans speler
Johan Vercammen speler
Kurt Brouckaers speler
Laurens-Alexander Smekens speler
Manuel Boudt speler
Patrick Wouters speler
Peter Rombouts speler
Peter Tavernier speler
Stefan De Weerdt speler, afgevaardigde
Thibaut De Doncker speler
Toon De Cuyper speler
Yves Remacle speler