Shirt Naam Functie Positie
Ezra Jakob speler
Freddy Abukari speler
Giel Vanaken speler
Jelle Knaepkens speler
Jorn Thys speler
Kristof Vissers speler
Lars Dierens speler
Marc Knaepkens afgevaardigde, Tafelofficial
Nick Commers coach
Orry Onsea speler
Stephen Savels speler
Tom Vandeneynde speler
Yoni Rottenbourg speler