Shirt Naam Functie Positie
Elan Neve speler
Ezra Jakob speler
Jelle Knaepkens speler
Laurens-Alexander Smekens speler
Maci Justice coach
Marc Knaepkens afgevaardigde, Tafelofficial
Marnick Maris speler
Senne Petre speler
Toon De Cuyper speler