Shirt Naam Functie Positie
Elan Neve speler
Jelle Knaepkens speler
Jins Verelst speler
Laurens-Alexander Smekens speler
Thibaut De Doncker speler
Toon De Cuyper speler