Shirt Naam Functie Positie
Ben Demeyer speler
Ezra Jakob speler
Fedor Van den Broeck speler
Giel Vanaken speler
Gueric Molord speler
Jelle Knaepkens speler
Joren Vanstallen speler
Jorn Thys speler
Kristof Vissers speler
Lars Dierens speler
Lloïc Peeters speler
Marc Knaepkens afgevaardigde, Tafelofficial
Orry Onsea speler
Stephen Savels speler
Tom Vandeneynde speler
Toon De Cuyper speler