« Naar het overzicht

e-ID


Laat je e-ID inlezen!

Vanaf dit seizoen worden voor de VBL wedstrijden de wedstrijdbladen digitaal ingevuld. Daarom is het nodig dat je paspoort ingelezen in de databank van de VBL.
Is dit nog niet gebeurd, zal je nog steeds je paspoort moeten mee moeten naar wedstrijden en bestaat op boetes.
Het inlezen van je paspoort kan tot 12 september in de cafetaria bij Agna tussen 19u en 21u.